Obchodní podmínky

Doprava zboží
Zboží zasíláme Kurýrem DHL (PPL), na dobírku bez dobírky, s lhůtou přepravy D +2, tj. nejpozději druhý pracovní den po dni podání.

Objednávky vyřizujeme nejpozději druhý následující pracovní den, avšak pokud to bude časově možné, vyřídíme vaši objednávku ještě v den jejího přijetí. Doba dodání od objednání je obvykle v rozmezí 2 – 7 pracovních dní, přičemž den objednání se nepočítá. Nejčastěji je našim zákazníkům zásilka doručena na 4. pracovní den.

Všechny produkty zasíláme řádně zabalené v ochranné folii + v obálce, nebo kartonu. Běžně posíláme i skleněné láhve a zatím se nestalo, že se během přepravy láhev rozbila nebo poškodila.

Cena poštovného a platba za zboží:

  • Doručení kurýrem DHL (PPL) + platba předem na účet: 119,- Kč
  • Doručení kurýrem DHL (PPL )+ platba při převzetí na dobírku: 139,- Kč

Ceny poštovného jsou pro zákazníky konečné.

Číslo účtu: 2901714608/2010 FIO Banka (při platbě předem převodem na náš účet).IBAN: SK0283300000002901714608. BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX. Účet je v CZK.
V automatickém potvrzení objednávky, který Vám přijde na mail který jste uvedli při objednávce, Vám přijdou údaje s číslem účtu, celkovou částkou. Jako variabilní symbol prosím použijte číslo objednávky (bez znaku #).

Prodej zboží a jeho cena
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou pro zákazníky konečné. Nejsme plátci DPH.

Objednávání zboží
Objednávky zboží jsou přijímány po dokončení a odeslání objednávky, akceptaci obchodních a přepravních podmínek. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje Přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku jako e-mail na naši e-mailovou adresu info@biosirup.cz. Při jakémkoliv z výše uvedených způsobech objednání souhlasíte s obchodními podmínkami prodávajícího.

V případě, že některé zboží by bylo vyprodané a nebude možné Vaši objednávku vyřídit do 7 dnů, kontaktujeme Vás telefonicky nebo emailem.

Zrušení objednávky
Kupující může svou objednávku zrušit nebo změnit její obsah, avšak nejpozději do 2 hodin od přijetí e-mailového potvrzení o objednávce zaslané od prodávajícího (dodavatele). Objednávku je možné zrušit nebo změnit oznámením prostřednictvím e-mailu na adresu info@biosirup.cz. Pokud prodávající neobdrží zrušení nebo změnu objednávky do dvou hodin od přijetí objednavky a odeslání potvrzení o objednavce kupujícímu, považuje se objednávka za závaznou. V tom případě objednávku nebude možné zrušit ani změnit a objednatel je povinen objednanou zásilku převzít a zaplatit za ni.

Nepřevzetí objednávky
V případě nepřevzetí objednávky kupujícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poštovní náklady vzniklé na poštovné a návratné zásilky. Po nerespektování výzvy prodávajícího na uhrazení těchto nákladů, má prodávající právo vymáhat tyto náklady od kupujícího soudní cestou.

Při Vaší další objednávce připočítány poštovní náklady nevyzvednuté objednávky a budeme vyžadovat úhradu zboží předem na náš účet. V případě, že budete chtít nevyzvednutou objednávku znovu doručit, připočteme k objednávce poštovné za znovudoručení.

Dodání předmětu koupě
Prodávající se zavazuje dodat požadovaný předmět koupě v požadovaném množství, obsahu, kvalitě a v lhůtě stanoveného času, který je uveden ve všeobecných obchodních podmínkách v části doprava zboží. Stanovený čas na dodání předmětu koupě byl ze strany prodávajícího dodržen, pokud ve stanovené lhůtě odevzdal předmět koupě přepravci ve smyslu objednávky kupujícího.

Prodávající může objednávku zrušit nebo změnit, pokud není možné naplnit obsah objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží ze strany dodavatele vůbec nebo v požadovaném množství. Prodávající může objednávku zrušit i v případě, pokud kupující uvedl o sobě neúplné nebo nepravdivé údaje v objednávkovém formuláři. V takovém případě informuje prodávající kupujícího o změně nebo zrušení objednávky nejpozději do 20 hodin od přijetí a potvrzení objednávky.

Vyloučení odpovědnosti
Prodávající neodpovídá za škody na předmětu koupě a jeho nekompletnost, nebo i za opožděné dodání způsobené přepravcem. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží, pokud objednatel uvedl nesprávnou adresu dodání, telefonní číslo nebo se v době plánovaného dodání předmětu koupě nezdržoval na adrese, na kterou požadoval jeho dodání.

Reklamace
Kupující má právo podat reklamaci, pokud obsah, kvalita, cena a úplnost zásilky neodpovídá potvrzené objednávce. Pokud je zásilka viditelně poskozená, prosíme okamžitě reklamovat u pošty. Toto právo lze uplatnit okamžitě po převzetí, max. do 24 hodin emailem, nebo telefonicky.

Vrácení zboží
Kupující může objednané předmět koupě vrátit prodávajícímu bez udání důvodu ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od jeho zaplacení. V tomto případě je potřeba, aby byl předmět koupě vrácený kompletní v nepoškozeném a v neotevřeném původním obalu a množství ve smyslu původně dodané objednávky. Kupující je povinen informovat o zájmu vrácení předmětu koupě prodávajícího předem, a to e-mailem na adresu info@biosirup.cz

Záruční doba
Na prodávané zboží se vztahuje záruční doba ve smyslu platných zákonů České republiky, pokud na obalu předmětu koupě není uvedeno jinak.

Velkoobchodní spolupráce
Javorové produkty pro velkoodběratele prodáváme i s DPH, přes podnik, který se již stal plátcem DPH. Je tedy na samotném velkoobchodním odběrateli, zda chce nakupovat zboží od plátce nebo od neplátce DPH. Velkoobchodní ceník pro plátce DPH zasíláme na požádání. Pokud máte zájem o náš velkoobchodní ceník, prosím, napište nám fakturační údaje o vaší firmě a pošlete je na adresu info@biosirup.cz

Závěrečná ustanovení
Vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodním podmínkami se řídí příslušnými zákony platnými na území ČR. Potvrzením objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, souhlasí s nimi a přijímá je. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, obsahu a cen zboží.

Fakturační údaje pro zákazníky našeho webu (neplatci DPH): CANADIAN GOLD, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, SLOVAKIA, IČO: 52 722 066, DIČ: 2121111223, Banka: Fio banka a.s., Č. účtu: 2901714608/2010, IBAN: SK0283300000002901714608. Spoločnosť zapísaná do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 73329/L.

Fakturační údaje pro velkoobchody plátce DPH: SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, SLOVAKIA, IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470, Banka: Fio banka a.s., Č. účtu: 2001458522/2010. IBAN: SK5983300000002001458522. Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 56864/L.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2019